Ro, nærvær og bæredygtighed i Faxe Kommune

Område øst i Faxe kommune hyrerede Stig Seberg ind til et årsforløb om ro, nærvær, balance og bæredygtighed i 3 daginstutitioner.

Link til BUPL’s omtale

Link til KL’s omtale

Forløbet sætter fokus på, hvordan man tager bedre vare på sig selv så man kan tage bedre vare på andre. Medarbejderne træner nærværet til sig selv, kolleger, børn og forældre, samt afklarer hvad der skal til for at alle oplever mere ro, nærvær og balance i hverdagen.

  • Medarbejderne har fået værktøjer til at opnå større bevidsthed om, hvordan de selv kan bidrage til at skabe den gode hverdag og vi har udtalelser om, hvilke værktøjer de hver i sær bruger aktivt.
  • Ledere og områdeleder har fået dybere kendskab og indsigt i, hvordan de kan samarbejde internt og i forhold til institutionerne.
  • Man har fået et stærkere fælles sprog på tværs af stuerne samt på tværs i de 3 institutioner.


Hvad har du lært i forløbet? Udtalelser fra pædagogerne

At jeg faktisk kan/har mulighed for at skabe min egen indre ro i travlheden.
At have større bevidsthed omkring egne signaler og følelser, og at det smitter.
At finde de positive ting i hverdagen.
At være mere tydelig – og tænke på det der gør mig glad på arbejdet.
At prioritere nærværet overfor børnene, forældrene og kolleger.
At få mere ro og nærvær med børnene.
Hvor vigtigt det er at passe på sig selv og sine kolleger.
At kunne stoppe op og sige fra, når dagligdagen byder på for mange opgaver.
At holde bedre fokus på kerneopgaven.
At jeg kan trække mig tilbage og kigge på situationen.
At jeg kan være mere nærværende i hverdagen.
At jeg kan tale med mine kolleger om alt.
Ikke at tage for meget til mig uden af give af noget andet.
Hvor meget man selv afspejler.
Et godt grin letter en trykket stemning.
At være mere opmærksom på mig selv og min egen trivsel.
At huske at sige til/fra.
At prioritere nærværet med børnene.
At vi alle er forskellige og gør ting forskelligt.
Bevidstheden om hvor vigtigt det er at prioritere ro, nærvær og balance i hverdagen.
At vi tænker meget ens og at alle gør deres bedste.
At bemærke roen i hverdagen.

“Kære Stig,

Tak for samarbejdet i projektet omkring at skabe langtidsholdbare medarbejdere.

Med dig som facilitator, oplever vi en god balance mellem teori og praksis, der medvirker til, at det bliver meningsfuldt for medarbejderne.

Vi ser frem til det videre forløb, hvor vi også kommer til at inddrage børn og forældre.”

Dbh. Maiken Toftholm
Områdeleder i Faxe Kommune

Proces i Heimdal Børnehus – Læs hvad de fik ud af forløbet