Stilletid, nærvær og historiefortælling

OMTALE I “BØRN OG UNGE”

Medarbejderkommentarer:

“Jeg fik mere fokus på at være i Nu’et samt større indsigt hos mine kolleger”
“Et godt flow på dagen. Dejligt at ord, sætninger og små morsomheder gribes og bringes i spil”
“Jeg har fået større opmærksomhed på balance hos hver enkel, personalet og børnene”
“Workshoppen gav mange gode redskaber til at skabe ro i mig selv”

Dette forløb er målrettet til daginstitutioner som gerne vil sætte fokus på nærværet overfor børn, kolleger og forældre.

Forløbet har været gennemført i Børnehuset Heimdal, som gerne udtaler sig om hvad det har betydet for dem.

Indhold

  1. Fokus på at skabe bevidsthed omkring stilletid – hvor er vores bevidsthed lige nu? Øvelser i opmærksomhedstræning før workshop gennemføres
  2. Heldagsworkshop om stilletid, nærvær og historiefortælling
  3. Opfølgende workshop á 3 timer – status samt fokusering på next step

Intention

At sætte fokus på ”Stilletid & Historiefortælling” med det formål at skabe rolige øjeblikke for barnet,
for pædagogerne og for gruppen i løbet af dagen – en tid for afslapning og fokus på at være i stedet for at gøre.
At skabe en rolig stund for alle med rammer som defineres i den enkelte gruppe.

Erfaringer

  • Pædagogen skaber selv fokus på stilhed, uden at skulle gøre det en hel time
  • Skaber ro hos pædagogen idet man selv bestemmer, har ejerskab på, hvor længe
  • Intentionen er stilhed – mere i form af ro end at man ikke må bevæge sig imens
  • Børnene kan slappe mere af idet pædagogen har mere indre ro
  • Ingen ”one size fits all” løsning. Alle løsninger kan være forskellige

Forløbet varer ialt ca. 4 måneder. Kontakt Evolvia for nærmere indhold m.v.

Reference