Evolvia

Evolvia

Kontakt: info SnabelA evolvia.dk eller +45 Fyrre897464

GODNATHISTORIE OM AT TAGE VARE PÅ SIG SELV FØR MAN TAGER VARE PÅ ANDRE

Evolvia er et sammensat ord (Latin: e’volvo = at udrulle/udvikle og via = vej), der frit oversat betyder “Vejen til udvikling”.
Alle udviklingsforløb hos Evolvia målrettes, så mennesker og organisationer finder den bedst mulige vej til at vokse, samtidig med at man bevarer sin egen indre ro.

Mission – at bringe ro, bevidsthed og retning til mennesker i verden
At hjælpe virksomheder med at finde de bedste ressourcer frem hos medarbejderne, som samtidig opnår større arbejdstilfredshed.
At det enkelte menneske er i balance med sig selv og bruger sine potentialer (kan, skal & vil) på bedste vis i alle roller og relationer.
At bidrage til at børn og voksne i verden, i løbet af en dag finder sin egen indre ro og derved tager vare på sig selv i livet.


Metoder

Evolvia udviklingsforløb skabes i samarbejde med kunden, idet vi afdækker situationen nu, samt formål og ønsket output af en proces. Værktøjerne vælges i forhold til behov og vurdering af, hvad der bedst understøtter den gode proces, idet vi sætter fokus på medarbejdernes tanker, adfærd og værdier i hverdagen, samt afstemmer fælles retning og mål. Med fokus på at styrke kommunikation og samarbejde bruger vi forskellige modeller, som anerkender og udvikler mennesker til at gøre det “rigtige” for dem selv og deres omgivelser.

I september 2007 vandt Stig Seberg en pris i Regeringens Familie- og Arbejdslivskommissions konkurrence, “Chanceforbalance”, som handlede om at tage vare på sig selv i hverdagen. Materialet har senere dannet baggrund for at skabe og gennemføre processer, der giver trivsel, balance og overskud i virksomheder. Stig Seberg er desuden forfatter af ro, og udgiver historier som giver ro til børn (www.historienom.dk), samt historier som lader den voksne stoppe op til et øjebliks bevidsthed.

Stig Seberg, Evolvia debuterede som coach i DR2's "Sort Arbejde" mandag d. 28/10 2013, med en teamproces som gjorde ledelsen bevidst om 10 kerneværdier. Medarbejderne kvitterede med at fortælle om, hvilke 5 værdier de arbejder ud fra.
Stig Seberg, Evolvia debuterede som coach i DR2’s “Sort Arbejde II” mandag d. 28/10 2013, med en teamproces som gjorde ledelsen bevidst om 10 kerneværdier. Medarbejderne kvitterede med at fortælle om, hvilke 5 værdier de arbejder ud fra.

Forfatter, coach, facilitator og mindfulness konsulent Stig Seberg
“Når vi samskaber fremtiden bliver vi en del af den. Inkludering af den enkeltes frygt, mod og visioner giver en langt større energi i hverdagen. Når ejerskabet og selvlederskabet går hånd i hånd, åbnes der nye døre. Det vil jeg gerne bidrage til at skabe på alle niveauer i organisationen”

Certificeringer:
Certified Designer & Facilitator of workshops with the LEGO SERIOUS PLAY Method
Proceskonsulent – design og gennemførelse af udviklingsforløb som inddrager vore 4 intelligenser
Certificeret coach med fokus på at involvere vores krop, hjerne og hjerte i alt hvad vi gør
NLP Master Practitioner
4-MAT Master Trainer Designer
Certificeret i Thomas Person Profil Analyse (DISC)

Læremestre:
Peter Lang
Marshall Rosenberg
Stephen Covey
Bernice Mccarthy
Livet
Min kone og børn