Mindfulness – 5 ugers træning i nærvær

Mindfulness træning med Evolvia hjælper deltagerne til at få større nærvær. Forløbet indeholder 2 hele kursusdage samt bevidsthedstræning før og imellem kursusdagene i form af øvelser som mailes ud til deltagerne. Kontakt os og hør nærmere om selve forløbet.

Køb “Bodyskanning”


HALSNÆS KOMMUNE – Udtalelser omkring forløbet:

“Godt at tempoet var sat ned fra start. Jeg har fået gode værktøjer i en stresset hverdag på arbejdet og i privatlivet. Godt at prøve øvelserne”

“Jeg er blevet mere opmærksom på at være tilstede i Nu’et og opleve de små ting som sker rundt omkring mig”

“Vejrtrækningsøvelserne samt introduktionen til de 7 principper var god. Jeg forsøger at undgå min indre dommer, samt at være tålmodig, accepterende og have tillid”

“Jeg sover bedre om natten og oplever højere kvalitet i mit arbejde”

“Mindfulness er sjovt og brugbart for alle og kan give redskaber til  at skabe ro, blive afklaret, samt opleve mindre stress – både i forhold til job- og privatlivet”

“Jeg er blevet mere tålmodig overfor “vanskelige” borgere/kunder/kolleger. Er sikker på at flere kolleger vil “overleve” med hjælp fra træningen”

“Jeg håndterer min egenomsorg bedre, så jeg reelt kan tage vare på andre”

“Konflikterne i hverdagen mindskes eller forsvinder helt, idet jeg har fået en større grad af fleksibilitet i mine tanker”

“Jeg er mere mentalt til stede i hverdagen og kan derved skabe højere kvalitet i mit arbejde”

 

Danske Daginstitutioner – Udtalelser omkring forløbet:

“Stig gav nogle små øvelser som var gode og som gav mig lidt mere at tænke over.”

“Et godt tilbud til den stressede medarbejder. Især godt til personer som aldrig har arbejdet med sig selv før. Her får man nogle simple og enkle redskaber som man kan bruge i hverdagen.”

“Vi har fået nogle morgener, hvor jeg skælder mindre ud og stresser mindre, samtidig med at vi bedre ser hinanden og taler sammen uden TV i baggrunden. Alle i familien er blevet gladere af det.”

“Vejrtrækningsøvelserne vil jeg bruge hver dag, samt træne at fokusere på bestemte ting og holde alle forstyrrelser ude. Jeg vil holde fast i brugen af de 7 principper.”

“Jeg lærte hvordan man ved at ændre små ting, kan gøre en stor forskel”

“Jeg fik bevidsthed om hvordan jeg påvirker andre og hvordan jeg påvirkes af dem”