Heimdal Børnehus

Fra Projekt stilletid….til…Stilletid som pædagogisk værktøjlæs om forløbet her

Interview med leder og souschef i Børnehuset Heimdal: Jørgen Krossing Eberhardt og Dorte Sofie Brix

Pædagoger og børn oplever nu mere ro i daginstitutionen – OMTALE I “BØRN OG UNGE”

I Børnehuset Heimdal har vi gennem længere tid arbejdet med Stilletid.
Et break midt på dagen, som giver såvel børn som personale energi til at klare det intense samvær der er i løbet af en hel arbejdsdag,
med mange udfordringer børn og børn imellem, børn og personale imellem og personale og personale imellem.

Stilletiden, der varer mellem 30 – 45 minutter, afvikles i alle børnehavegrupperne, hvor børn og personale ligger på gulvet i soveposer / på tæpper og lytter til en historie, der enten spilles på cd-afspiller eller en historie der bliver læst op af personalet.
Det er vores klare opfattelse og erfaring at dette break har en positiv effekt, der gør at den resterende dag er mindre konfliktfyldt,
at såvel børn som personale har mere overskud til eftermiddagens udfordringer og aktiviteter, planlagte som ikke planlagte.

Vi har gennem et stykke tid ønsket at få sat flere ord på vores Stilletid og fik kontakt med Stig Seberg via facebook’s pædagogiske debatforum.
Nu har vi startet et projekt op, som gør os mere afklaret om Stilletid, mere målrettet på tilrettelæggelsen af stilletiden samt blevet introduceret til bevidst pædagogisk brug af historiefortællinger som del af pædagogisk værktøj i vores stilletid.

Vores projekt er startet op med at alle medarbejdere gav deres bud på hvad Stilletid er og betyder for dem individuelt.
Ud fra dette afholdtes en temadag, hvor Stig guidede os gennem teori og praksis omkring effekterne af Stilletid og brugen af historiefortælling som pædagogisk værktøj.

Det videre forløb er nu at vi går fra projekt Stilletid til bevidst Stilletid som pædagogisk værktøj.
Dette følges op ved et evalueringsmøde, hvor det samlede personale igen mødes med Stig for at justere mål og midler i det fortsatte arbejde med Stilletid.

Jørgen Krossing Eberhardt
Leder Børnehuset Heimdal

Medarbejderkommentarer:

“Jeg fik mere fokus på at være i Nu’et samt større indsigt hos mine kolleger”
“Et godt flow på dagen. Dejligt at ord, sætninger og små morsomheder gribes og bringes i spil”
“Jeg har fået større opmærksomhed på balance hos hver enkel, personalet og børnene”
“Workshoppen gav mange gode redskaber til at skabe ro i mig selv”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *