Danske Daginstitutioner

Danske Daginstitutioner

Landsorganisationen Danske Daginstitutioner som administrerer ca. 100 selvejende daginstitutioner beliggende i hele landet afholder 2 gange årligt et såkaldt institutionsmøde for ledere og øvrige ansatte i de tilknyttede institutioner.Til et sådant institutionsmøde, var Stig Seberg blevet bedt om at stå for formiddagens program. Under overskriften ”På toppen hver dag – hvordan? havde Stig tilrettelagt et program som omfattede både oplæg, individuelle opgaver og gruppearbejde.

Stig var særdeles inspirerende og gav deltagerne konkrete værktøjer til f.eks. til refleksion over egne krav til det at være på toppen, til at hente energi og overskud gennem vejrtrækningsøvelse og til at få en positiv tilgang til sine arbejdsopgaver og omgivelser.

Mange af deltagerne ytrede efterfølgende, at det havde været en givtig formiddag, p.g.a. de konkrete værktøjer, men bestemt i lige så høj grad p.g.a. Stigs beroligende, nærmest helbredende fremtoning; sprog, sprogrytme, tonefald, og kropssprog.

Stig kan varmt anbefales til den personalegruppe der trænger til at lære at passe på sig selv i en hektisk og engagerende arbejdsdag.

Marianne Nielsen
Pædagogisk Konsulent