Innovativt samarbejde

Ro, bevidsthed og fælles retning – en 2-dages kickstart af proces for en medarbejdergruppe (8-16 personer)
Trivsel, arbejdsglæde, overskud, vækst, samarbejde. Når vi handler i overensstemmelse med egne værdier, er vi den største ressource for os selv og for virksomheden. Og når vi samarbejder på baggrund af fælles værdier, vokser vi og virksomheden organisk. Vi fastholder og tiltrækker de rigtige medarbejdere ved at fokusere på det, der tilgodeser medarbejderens interesser, samtidig med at disse matcher virksomhedens værdier og målsætning.

Forandringsproces fra individ til team/virksomhed
Evolvia gennemfører en proces der tilgodeser ”helhjerne- og helhjertemedarbejdere”, idet forløbet respekterer den enkelte medarbejders personlige og arbejdsmæssige værdier. Endeligt mål med processen er, at den enkelte opnår naturligt ejerskab i forhold den forandring og udvikling som sker. Vi skaber en åben og tillidsfuld dialog i hverdagen, som styrker samarbejdet, idet vi fokuserer på anerkendelse af den enkelte, de gode erfaringer, refleksioner, meditation samt udviklende dialoger.

Beskrivelse af forløbet

skematisk_balanceproces

 

 

 

 


Udtalelse om forløbet hos Leo Pharma