Coaching

”Når du vil have bygget et skib,
skal du ikke kalde folk sammen for at samle tømmer.

Du skal ikke uddele opgaver
eller delegere arbejdet.

Du skal vække deres længsel efter det store åbne hav”.

Antoine de Saint-Exupery

Når du er klar, så handler næste skridt om at gøre det

Mit arbejde stopper, når du fortsætter
Vi kan godt forsøge at opdele vores tid til arbejde og privatliv, men hjernen vil altid være begge steder enten bevidst eller ubevidst. Derfor vil et fokus på dig som menneske gavne både arbejdslivet og privatlivet. Nogle tager en enkelt session, andre aftaler flere. Det er helt individuelt og afhængig af tema, energi og ressourcer. Evolvia hjælper dig med at holde fokus på det som virker og det som gør din hverdag attraktiv. Undervejs fokuserer vi på de elementer som støtter op om din energi og indsats, således at du hele tiden er bevidst om at du er på rette spor. Evolvia coaching hjælper dig med at undersøge, hvorfor du har lyst til at tage det næste skridt, samt hvordan du gør det. Mit arbejde stopper, når du selv fortsætter.

Du kan få gavn af coaching, hvis du ønsker at: Finde afklaring omkring et dilemma, arbejde med mål, blive ven med din stress, løse konflikter, blive bedre til at prioritere, finde motivation, tale i større forsamlinger, karriereudvikling, få en bedre jobsamtale, blive bedre til forhandling, blive bedre til at sælge dig selv, samt meget mere.

Coaching brochure

Am I taking the “right” decision ?

Priser for coaching

Udtalelser fra Evolvia coaching

Mange finder ro under en session med mig. Har du brug for ro, så hør evt. Det Stille Vand

Disse principper ligger til grund for coaching hos Evolvia:
1. Evolvia’s coaching baseres på ligeværd og respekt imellem coachen og den coachede.
2. Coaching hos Evolvia giver coachee bevidsthed omkring dilemmaer, så man får flere reelle valgmuligheder.
3. Coachen stiller spørgsmålene og optræder som et spejl af coachees tanke- og handlingsmønstre i nuet.
4. Coachens egne erfaringer inddrages ikke. Vi tager udgangspunkt i coachee’s egen viden og erfaring. Dette sikrer, at coachee opnår det bedste resultat i forhold til egne ressourcer.