Experian A/S

Siden sommeren 2005 har KOB A/S (Købmandsstandens Oplysningsbureau) og RKI A/S (Ribers Kreditinformation) været i en fusionsproces med en sammenlægning af de to selskaber. Målet var indenfor 6 måneder at sammenlægge systemer, produktgrupper, kulturer, processer etc., således at man nåede frem til ”one company”, under den nye Experian A/S paraply.

I vores salgsafdeling med 17 medarbejdere var der behov for at arbejde med forandrings-parathed og i denne forbindelse behov for en ekstern person til at sætte vores forandringer lidt i perspektiv samt skabe ro og fokus i salgsgruppen.

Stigs opgave gik på at bidrage med et foredrag om forandringer, samt facilitiere kick-off på forandringsprocessen hos Experian. Hovedmålet var at skabe ro i maven omkring fusionsprocessen for alle i afdelingen.

Stig løste opgaven ved at tage udgangspunkt i “Hvem har flyttet min ost?“, hertil blev de 4 karakterer fra bogen gennemgået, således at deltagerne kunne genkende sig selv under en forandring. Vekslede imellem oplæg og indbyrdes dialog.

En af deltagerne gav udtryk for at Stig skabte tillid, åbenhed, fokus på den enkelte, hvilket var et godt udtryk for den virkning Stigs proces havde på deltagerne.

I forbindelse med faciliteringen ville flere af arbejdsgrupperne gerne have haft at Stig kunne blive længere tid i grupperne, idet de oplevede en god dynamik i hans spørgsmål.

Jeg kan varmt anbefale Evolvia til foredrag og facilitering af forandringsprocesser eller lignende udviklingsorienterede processer for virksomheder og medarbejdere.

Experian A/S

René Ciraklar
Salgschef