Afslappende historiefortælling og ro til børnesygeplejersker

 

Afdelingssygeplejerske Lone Rønnow Faltz Møller udtaler:

“I forbindelse med en temadag for sygeplejerskerne i mit afsnit om tiltag til at dæmpe smerte og stress hos vores børnepatienter, når de skal gennemgå smertefulde procedurer, inviterede vi Stig Seberg til oplæg og workshop omkring afslappende historiefortælling. Formålet var at blive endnu bedre til at aflede barnets opmærksomhed i disse situationer. Vi lavede øvelser med fortællinger og fortælleteknikker og vi fik værktøjer og opnåede en højere bevidsthed om at skabe ro’en hos os selv, så vi kan være 100 % tilstede og fokuserede i de situationer vi står i som børnesygeplejersker. Stig Seberg er eminent til at formidle ro både i teori og praksis og er et godt forbillede, når vi taler om og ønsker at udstråle og formidle denne ro til vores små patienter – men i høj grad også til deres forældre. Jeg kan varmt anbefale Stig.”

 

Sygeplejersker bruger historiefortællingen til at skabe ro i konsultationen.
Læs hvad de har fået ud af en workshop med Stig Seberg.

Hvad synes du virkede godt?

  • Spejlneuroner. Jeg kan bruge det fagligt, når vi skal overbevise forældrene om at deres opførsel påvirker barnet. Bamsen med den skæve maske virkede godt. Billedet står stadig i min bevidsthed – at være bevidst om, hvordan man skal bevare nærheden.
  • Forståelse for hvad en fortælling kan gøre for at få et barn/en familie i ro.
  • Ro skaber ro. Tid til selvrefleksion. Historiefortælling er et simpelt redskab med potentielt stor effekt.
  • Metoderne til at skabe ro på afdelingerne under tilspidsede situationer med børnene.

Hvordan bruger du indholdet i workshoppen i din hverdag?

  • Jeg husker på, at vi har en del af den andens liv i hænderne i mødet med hinanden. Det skal vi tage vare på. Spejlneuronerne – hvad gør de ved os, og hvad vi selv kan have indflydelse på.
  • Når jeg står med et meget grædende, bange og nogle gange meget desperat barn, der skal have taget blodprøve eller skal have gjort andet ved, fortæller jeg gode historier. Jeg bruger det ofte med god effekt.
  • Jeg har også fået fokus på at give ro til mine kolleger.
  • Jeg lytter meget til dine historier og finder stor ro. Jeg taler langsommere og jeg har bevidsthed om mit nærvær, især nærværet på stuen når dørene lukkes.

Hvis du har lyst, så beskriv med få ord, hvad workshoppen har givet dig og/eller hvordan du har oplevet det.

  • Jeg har fået bevidsthed om effekten af spejling, og om at være til stede hvor man er.
  • At jeg er meget fokuseret på familien, og ofte tager udgangspunkt i en snak med barnet.