Styr din konflikt

Styr din konflikt

Ingen konflikter – ingen udvikling. I dag hvor selvstyrende grupper og medarbejdere samarbejder, er konfliktpotentialet stort. Hvis vi tror på, at konflikter er med til at udvikle samarbejdet, kan vi styrke medarbejderne i at tage konflikterne i tide, så de ikke eskalerer.

Målgruppe
Virksomheder og medarbejdere som et gennemprøvet værktøj til at håndtere konflikter og derved forstærke samarbejdet.

Indhold
Workshoppen skræddersys til medarbejderne i den enkelte virksomhed.

Emnerne kan f.eks. være:

 • Hvad er en konflikt?
 • Hvad er parternes hensigt med at have konflikten?
 • Hvordan skal vi tackle en konflikt?
 • Hvilken attitude bør vi indtage for at løse konflikter bedst muligt?
 • Arbejde med overbevisningen “Der findes en løsning”.
 • Øvelser som træner vores evne til at løse konflikter så tidligt som muligt.

Læringspunkter

 • Deltagerne får via oplæg og øvelser indblik i konfliktens betydning for et godt samarbejde i hverdagen
 • Overbevisninger og sprog. Redskaber til bedre kommunikation
 • “Tag lorten i tide, inden stanken breder sig”
 • Træning i fleksibilitet og få bevidsthed om at der findes flere muligheder i en konflikt
 • Konkrete værktøjer som kan bruges med det samme

Varighed
Workshoppen udformes med en varighed fra 45 minutter til 2 ½ time

Booking
Send forespørgsel til info@evolvia.dk eller ring på 4089 7464