Stress og balance

Stress og balance – 3 timers workshop i virksomheden

Stress er at finde overalt, hvor der er liv. Nogle gange er det den gode stress andre gange den dårlige.

Mål
Målet med workshoppen er, at alle deltagere bliver bevidste om, hvordan de kan reducere den negative stress med fokus på egen balance samt den fælles balance blandt kollegerne. Jo bedre man er til at fokusere på, hvad der er vigtigt lige nu, desto bedre vil man tackle sin stress.

Udbytte
Deltagerne opnår kendskab til værktøjer der ændrer fokus fra hvad vi ikke vil, til hvad vi gerne vil opnå på kort eller langt sigt. Workshoppen benytter blandt andet et værktøj, der sætter fokus på de områder, den enkelte og teamet vil arbejde med for at opnå bedre balance.Workshoppen behandler emnerne stress og balance og vi kommer blandt andet ind på:

  • Hvordan vores hjerne påvirker vores tilstand.
  • Hvad er forandringer, og hvordan arbejder du under en forandring?
  • Hvor er dit fokus lige nu?
  • Tænker du på det, som allerede virker, eller fokuserer du på det, som mangler?
  • Hvad vil du gerne have mere af?

Antal deltagere
10-30 personer