Medarbejderanalyser

Analysebaseret medarbejderudvikling

Med baggrund i Thomas Person Profil Analyse tilbyder Evolvia ledelsesværktøjer som motiverer og ansporer, samt øger menneskers bevidsthed omkring deres udviklingsbehov. Værktøjerne er mere end 30 år gamle og bliver benyttet i mere end 63 lande indenfor områderne rekruttering, motivation og udvikling af medarbejdere. Nedenfor kan du se, hvilke områder analyserne blandt andet dækker. Kontakt os og få inspiration til at finde den rette analyse.

 • Leder- samt karriereudvikling
 • Udvikling af sælgere
 • Analyse af individuelle træningsbehov
 • Analyse af jobkrav, samt idéer til ordvalg i stillingsannonce
 • Rekruttering (match imellem jobkrav og kandidat)

Thomas 360 analyse
Thomas 360 er et let tilgængeligt online baseret værktøj, der giver objektiv feedback fra 6-25 personer i organisationen, f.eks. ligestillede linjechefer, teammedlemmer, kunder eller leverandører. Thomas 360 rapporten er et værktøj til dem som ønsker feedback fra omgivelserne, så de på baggrund af dette kan udvikle sig videre. Lederanalysen gennemgår følgende 9 områder:

 • Problemløsning
 • Drive/fremdrift
 • Organisering/planlægning
 • Samarbejdsevner
 • Kommunikation
 • Indflydelse på andre
 • Gennemslagskraft
 • Evne til at være visionær
 • Forretningssans

Evne- og begavelsestest
Måling af den flydende intelligens, dvs. hvor hurtigt kan personen indlære og anvende nye færdigheder og procedurer. Testen giver en akkurat og pålidelig måling af en persons udviklingspotentiale. Når du skal fylde benzin på bilen, hvor stort er hullet så til benzintanken? Jo større hul, desto hurtigere fylder du tanken op.

Testen måler ikke på konkret viden, men på hvordan du indlærer, herunder:

 • Hvor hurtigt reagerer personen på ny viden?
 • Kan vedkommende håndtere de mentale udfordringer i jobbet?
 • Hvilket potentiale har personen?
 • Er der tale om en problem-knuser?

Hvad kan evne- og begavelsestest anvendes til?
Evne- og begavelsestest kan anvendes til karriereplanlægning og udvikling såvel som til rekruttering. De kan hjælpe med at løse problemer på tværs af organisationen, så som; høj personaleomsætning, dårlige præstationer, ineffektiv ledelse, karriereplanlægning, dårlig kommunikation, udvælgelse og udvikling.